TALOUSARVIOALOITE 705/2009 vp

TAA 705/2009 vp - Sirpa Paatero /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vaalimaan rekkaparkin rakentamiseen

Eduskunnalle

Venäjän kaupan elpyminen vuoden 2010 aikana (joka on kirjattu valtion vuoden 2010 talousarvioon) edellyttää sujuvaa liikennettä satamista rajalle. Kun liikenne kasvaa nykyisestä 10—15 %, rekkajonot palaavat.

Rekkaparkin rakentamista päätettiin jo aiemmin siirtää vuodella ja samalla pienentää alueen kokoa. Asiaan piti palata toisessa lisätalousarviossa 2009. Rekkaparkki jätettiin tästä pois.

Nyt Vaalimaan rekkaparkin rahoitus on poistettu täysin vuoden 2010 talousarviosta. Tiedoksi on annettu, että Vaalimaan rekkaparkin I-vaihe on varauduttava käynnistämään lisätalousarviossa, jos jonot kasvavat. Samalla on todettu, että tarve rekkaparkille säilyy, sillä transitoliikenteen ja muun liikenteen odotetaan palaavan taantumaa edeltävälle korkealle tasolle.

Rekkaparkin rakentaminen ei onnistu viikoissa eikä kuukausissa. Tämän vuoksi päätös parkin rakentamisesta on tehtävä pikaisesti ja osoitettava siihen myös tarvittavat rahat. Kun jonot ovat jo muodostuneet pitkälle asutusalueiden keskelle, ollaan jo myöhässä niin liikenneturvallisuuden kuin alueen asukkaidenkin näkökulmasta.

Rekkaparkin rakentamiseen oli alun perin budjetoitu 24 miljoonaa euroa. Pienemmän parkin rakentaminen säästää kustannuksia noin 5—7 miljoonaa euroa. Rakentamisen työllistävä vaikutus on noin 100 henkilötyövuotta.

Tuleva rekkaparkki lisää ennen kaikkea valtatie 7 turvallisuutta ja vähentää alueen asukkaille rajaliikenteestä syntyvää haittaa. Rekkaparkki tarjoaa kuljettajille asianmukaiset olosuhteet levätä ajo- ja lepoaikasäännösten mukaisesti ja mahdollisuuden huoltaa itseään sekä ajoneuvojaan rajamuodollisuuksia odottaessa. Se on myös ympäristön kannalta kestävä ratkaisu, sillä parkissa rekkojen joutokäynti vähenee ja maantiealueen ympäristö pysyy siistimpänä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 13 000 000 Vaalimaan rekkaparkin rakentamiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Sirpa Paatero /sd
  • Sari Palm /kd
  • Pentti Tiusanen /vas

​​​​