TALOUSARVIOALOITE 708/2009 vp

TAA 708/2009 vp - Markku Pakkanen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kotkan poliisitalon rakentamiseen

Eduskunnalle

Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri on asettanut osan Kotkan poliisitalon tiloista käyttökieltoon marraskuusta 2009 alkaen ja poliisi joutuu hajauttamaan toimintaansa Kotkassa useampaan toimipisteeseen monen vuoden ajaksi.

Uuden poliisitalon rakentamiseksi on tehty hankesuunnitelma vuonna 2008, mutta rahoitusta hankkeelle ei toistaiseksi ole osoitettu. Mikäli rakentamisesta päätetään nyt, uusi poliisitalo voisi olla valmis 3—4 vuoden kuluttua. Näin ollen kustannukset näkyisivät valtion talousarviossa vuokrina vasta vuonna 2013.

Kotkan poliisiasema on Kymenlaakson kihlakunnan poliisilaitoksen pääpoliisiasema. Tilantarveselvityksen ja hankesuunnitelman perusteella Kotkaan tulee rakentaa yli 10 000 neliön toimitilakokonaisuus, jonka sisäasiainministeriö pyrkii toteuttamaan yhteishankkeena oikeusministeriön hallinnonalan kanssa niin, että molempien hallinnonalojen toiminnot sijoittuvat samaan toimitilakokonaisuuteen. Näin toimitiloihin liittyvä synergia voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Taantuman aikana satoja teollisuuden työpaikkoja peruuttamattomasti menettänyt Kotka tarvitsee elvytysruiskeita kipeämmin kuin monet paikkakunnat. Poliisitalon rakentaminen piristäisi rakennusmarkkinoita ja parantaisi osaltaan rakennemuutosalueen työllisyyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  26.10.01 perusteluihin maininnan, että Kotkan poliisitalon rakentamishanke voidaan käynnistää vuonna 2010.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markku Pakkanen /kesk
  • Sinikka Hurskainen /sd
  • Anneli Kiljunen /sd
  • Jari Larikka /kok
  • Valto Koski /sd
  • Sari Palm /kd
  • Reijo Paajanen /kok
  • Sirpa Paatero /sd
  • Pentti Tiusanen /vas
  • Markku Laukkanen /kesk

​​​​