TALOUSARVIOALOITE 710/2009 vp

TAA 710/2009 vp - Markku Pakkanen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Repoveden kansallispuiston luontokeskuksen suunnitteluun sekä rakentamisen käynnistämiseen

Eduskunnalle

Repoveden kansallispuisto avattiin vuonna 2003. Nykyisin Repoveden kansallispuistossa vierailee noin 75 000 vierailijaa vuodessa. Puisto on kävijämäärillä mitattuna Etelä-Suomen toiseksi suosituin Nuuksion jälkeen. Kävijämäärien odotetaan edelleen kasvavan, joten kansallispuiston alueella on huomattavia kehittämistarpeita. Suurimmat hankerahoitusta edellyttävät investointitarpeet kohdistuvat suunniteltuun Repovesikeskukseen ja sen toiminnan käynnistämiseen.

Repovesikeskuksen tavoitteena on parantaa huomattavasti yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja nostaa yritystoiminta alueella kokonaan uudelle tasolle. Kouvolan kaupungin suunnitelmissa on siirtää Shanghain maailmannäyttelyn paviljonki Kirnu Repoveden kansallispuistoa palvelevaksi luontokeskukseksi, jonka toiminta ja palvelut on suunniteltu ympärivuotiseksi liiketoiminnallisesti kannattavaksi kokonaisuudeksi. Keskukselle on suunniteltu viisi toisiaan tukevaa toimintoa: luontokeskus, tutkimuskeskus, matkailukeskus, tapahtumakeskus ja ympäristöystävällisen vapaa-ajanrakentamisen "elävä laboratorio". Luontokeskusta tulisi ylläpitämään perustettava kiinteistöosakeyhtiö johon kuuluvat Kouvolan kaupunki, Metsähallitus, alueen yrittäjät ja muita yhteistyötahoja ja pääomasijoittajia.

Repoveden kansallispuiston saamiseksi mahdollisimman nopeasti täysipainoiseen virkistys- ja matkailukäyttöön tulee Metsähallituksen luontokeskuksen osuuden toteuttamiseen varata sekä suunnittelu- että rakentamismäärärahat. Esittämällämme määrärahalla voidaan käynnistää Repovesikeskuksen suunnittelu. Jatkossa on varauduttava rakennushankkeen toteuttamiseen ja rakennettavan Repovesikeskuksen ylläpitoon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.63.50 lisäyksenä 500 000 euroa Repoveden kansallispuistoon sijoittuvan Metsähallituksen luontokeskuksen suunnitteluun ja rakentamisen käynnistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markku Pakkanen /kesk
  • Sinikka Hurskainen /sd
  • Anneli Kiljunen /sd
  • Jari Larikka /kok
  • Valto Koski /sd
  • Sari Palm /kd
  • Pentti Tiusanen /vas
  • Reijo Paajanen /kok
  • Sirpa Paatero /sd
  • Markku Laukkanen /kesk

​​​​