TALOUSARVIOALOITE 717/2009 vp

TAA 717/2009 vp - Sari Palm /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden valtionavun lisäämiseen

Eduskunnalle

Metsäsauto- ja muut paikallistiet ovat metsätalouden verisuonisto. Ne palvelevat myös matkailun ja maatalouselinkeinon tarpeita. Valtio tuki yksityisteiden ylläpitoa vielä 1990-luvun alkupuolella 34 miljoonan euron määrärahalla, mutta lamavuosina avustukset alenivat niin, että vuonna 2000 valtion osuus oli 8,4 miljoonaa euroa.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2010 määrärahaksi esitetään 23 miljoonaa euroa. Puuhuollon turvaamiseksi ja maatalouden muiden kuljetusten varmistamiseksi tulee yksityisten teiden valtionapua lisätä vielä neljällä miljoonalla eurolla.

Aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa yksityisten teiden valtionavun lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​