TALOUSARVIOALOITE 720/2009 vp

TAA 720/2009 vp - Aila Paloniemi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen päihdeäitien Pidä kiinni -hoitojärjestelmän jatkamiseen

Eduskunnalle

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on valtakunnallinen erityistason hoitojärjestelmä päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Se koostuu seitsemästä päihdeongelmien hoitoon erikoistuneesta ensikodista ja niiden avopalveluyksiköistä, jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Espoossa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Kokkolassa ja Rovaniemellä. Hoitojärjestelmässä on kehitetty kuntoutusmalli, jossa keskitytään vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutussuhteen ja arjen tukemiseen sekä päihdekuntoutukseen. Seuranta ja tutkimus osoittavat, että päihdeongelmaisia äitejä voi ja kannattaa kuntouttaa. Keskimäärin kaksi kolmasosaa ensikodeissa ja kolme neljäsosaa avopalveluyksiköissä olevista äideistä kuntoutuu niin hyvin, ettei lapsen huostaanottoa tarvita.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmässä on kehitetty työskentelytapa, jonka äidit kokevat tarpeidensa ja etujensa mukaiseksi sekä itseään että vauvaansa tukevaksi. Tavoitteena on taata turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tukea äitiä päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Sikiön suojelu ja vauvan hyvinvointi on kuntoutuksessa ensisijaista. Päihteiden käytön tilalle pyritään rakentamaan päihteetön vanhemmuus ja vauvaperheen arki. Kuntoutus perustuu luottamukselliseen, hyväksyvään ja välittävään asiakassuhteeseen. Kuntoutusmallin olennainen osa on laitos- ja avohuollon kiinteä yhteistoiminta.

Raha-automaattiyhdistys on tukenut 26 miljoonalla eurolla vuodesta 1998 lähtien Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmän kehittämistyötä. Pidä kiinni -hoitojärjestelmän kokonaiskustannukset ovat 7,5 miljoonaa euroa vuodessa, josta kuntien osuus on ollut noin puolet ensikotijaksosta ja neljäsosa avopalveluyksikön jaksosta. Raha-automaattiyhdistyksen tuki päättyy vuonna 2010. Ensi vuoden ohjeellisessa suunnitelmassa on mainittuna 3 miljoonan euron varaus, joka ei riitä turvaamaan hoitojärjestelmän ylläpitoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä "Raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten hoidon varmistaminen" (2009:4) on päätynyt siihen, että koska Pidä kiinni -hoitojärjestelmän toiminta on osoittautunut niin hyödylliseksi, se pitää varmistaa pysyvällä rahoituksella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon luvun  33.60 uudelle momentille 400 000 euroa Pidä kiinni -hoitojärjestelmän jatkamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Aila Paloniemi /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Marko Asell /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Pertti Virtanen /ps
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Leena Rauhala /kd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Katri Komi /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​