TALOUSARVIOALOITE 723/2009 vp

TAA 723/2009 vp - Tuula Peltonen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen

Eduskunnalle

Budjetissa on luvattu ohjata ikäluokkien pienenemisestä aiheutuneet varat perusopetuksen laadun parantamiseen.

Koululaitos ja erityisesti perusopetus on viime vuosina elänyt kovien säästöpaineiden alaisena. Tämä on aiheuttanut opetusryhmien kasvattamista jopa yli 30:n oppilaan ryhmiin.

Kuitenkin koulutuksen järjestäjän arviointitutkimukset osoittavat, että oppilaat haluaisivat koulupäivän aikana enemmän aikaa opettajalta. Jos opetusryhmä on liian suuri, on tämä kohtuuttoman vaikea tehtävä yhdeltä opettajalta. Moni opettaja turhautuukin ja hakeutuu muihin tehtäviin.

Monissa yleisopetuksen ryhmissä on integroituna erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Ennen kaikkea näissä ryhmissä tarvitaan riittävän pienet ryhmäkoot, jotta niin erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kuin yleisopetuksen oppilaat saisivat riittävästi opettajan ohjausta ja apua. Myös perusopetuslain muuttaminen lisää erityistä tukea tarvitsevia yleisopetuksen ryhmissä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 60 000 000 euroa perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Peltonen /sd

​​​​