TALOUSARVIOALOITE 726/2009 vp

TAA 726/2009 vp - Tuula Peltonen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen opetusharjoittelua antavien kenttäkoulujen toimintaan

Eduskunnalle

Olennaisena osana koulutuksen laadun turvaamisessa on opettajien koulutuksen korkea taso. Suomalaisilla luokanopettajilla ja aineenopettajilla on kansainvälisesti vertaillen korkea koulutus, sillä toisin kuin useissa muissa maissa meillä vaaditaan luokanopettajilta ylempi korkeakoulututkinto.

Tärkeä osa opettajankoulutusta on auskultointi, joka suoritetaan yliopiston harjoittelukouluissa. Yliopistojen tuottavuusohjelmien vuoksi harjoittelukouluilta on vähennetty lähivuosina henkilötyövuosia.

Harjoittelukoulut ovat valtion ylläpitämiä, kasvatustieteellisten tiedekuntien alaisia kouluja, joissa luokanopettajaksi opiskelevat suorittavat opetusharjoittelunsa. Opetusharjoittelujen vuoksi oppilaiden maksimimäärät ovat alkuopetuksessa 20 oppilasta ja 3—6 luokilla 24 oppilasta luokkaa kohden.

Harjoittelu kehittää opettajaksi opiskelevan oma-aloitteisuutta, vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta, yhteistyökykyä sekä kykyä arvioida omaa työtään.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.50 lisäyksenä 500 000 euroa harjoittelukoulujen toimintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Peltonen /sd

​​​​