TALOUSARVIOALOITE 728/2009 vp

TAA 728/2009 vp - Tuula Peltonen /sd ym. 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työväen- ja seurantalojen ylläpitoon

Eduskunnalle

Suomessa on lukuisia työväen- ja seurantaloja kautta maan. Ne toimivat kulttuuriharrastusten keskuksina ja asukkaiden tapaamispaikkoina. Monet talot ovat lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, ja luovat paikkakunnan identiteettiä ja jatkuvuutta.

Tuhannet talot ovat valtaosaltaan talkootyönä rakennettuja. Ne merkitsevät paljon paikalliselle kansalaistoiminnalle, nuorisotyölle ja kulttuurielämälle. Ne ovat myös oleellisia kylien elinvoimaisuudelle ja vetovoimaisuudelle.

Talot ovat monin paikoin huonossa kunnossa ja korjaus- ja entistämismäärärahojen kasvattamiseen on todellista tarvetta. Kovassa käytössä ja kulutuksessa olevat, pääosin puurakenteiset talot, vaativat jatkuvaa korjausta. Usealla paikkakunnalla toiminnan jatkuminen on uhattuna. Korjaukset vaativat suuria resursseja, joita paikallistasolla ei juuri ole.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.50 lisäyksenä 500 000 euroa työväen- ja seurantalojen ylläpitoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Peltonen /sd

​​​​