TALOUSARVIOALOITE 729/2009 vp

TAA 729/2009 vp - Tuula Peltonen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen nopean ratayhteyden Jyväskylä—Jämsä—Lahti—Helsinki esisuunnittelun laatimiseen

Eduskunnalle

Jyväskylästä Helsinkiin johtava nykyinen 342 kilometrin pituinen raideliikenneyhteys on selvästi pitempi kuin tieliikenneyhteys (270 km) puhumattakaan 233 kilometrin linnuntie-etäisyydestä. Matkan pitkä kesto vaikeuttaa junaliikenteen kilpailukykyä muihin liikennemuotoihin, erityisesti autoliikenteeseen verrattuna. Uusi nopea ratayhteys alentaisi junien matka-aikaa nykyisestä kolmesta kahteen tuntiin ja kytkisi Keski-Suomen ja pääkaupunkiseudun aiempaa tiiviimmin yhteen. Tällä olisi vaikutusta etenkin työssäkäyntialueiden laajuuteen, mutta myös kansalaisten asiointi- ja vapaa-ajan matkojen kulkutavan valintaan.

Uuden nopean ratayhteyden rakentaminen Jyväskylä—Jämsä—Lahti—Helsinki välille on 2000-luvun strateginen kannanotto Suomen kehittämiseen. Kyseessä on pitkällä tähtäimellä taloudellisesti järkevä investointi, joka on perusteltavissa niin ympäristön ja energiatalouden kuin maan sosiaalisen ja taloudellisen aluerakenteenkin kannalta. Ratayhteyden suunnittelu ja toteuttaminen tulevat viemään paljon aikaa ja sitomaan merkittäviä resursseja, minkä vuoksi hankkeen esisuunnittelu on käynnistettävä mahdollisimman pian.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa nopean ratayhteyden Jyväskylä—Jämsä—Lahti—Helsinki esisuunnitelman laatimiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Peltonen /sd
  • Matti Kangas /vas
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Lauri Oinonen /kesk
  • Anne Kalmari /kesk
  • Reijo Laitinen /sd
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Susanna Huovinen /sd

​​​​