TALOUSARVIOALOITE 730/2009 vp

TAA 730/2009 vp - Tuula Peltonen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 618 välille Viisarimäki—Toivakan kirkonkylä

Eduskunnalle

Valtatien 4 parannustyöt välillä Lusi—Vaajakoski ovat parhaillaan käynnissä mm. Toivakan kunnan Viisarimäessä, missä työhön sisältyy liikennejärjestelyitä maanteiden 6134 ja 618 liittymissä ja niiden ympäristössä. Parannushankkeen osana tullaan toteuttamaan valtatieltä 4 alkava noin 300 m pitkä osuus maantien 618 kevytliikenneväylää. Maantien varteen valtatien 4 ja Toivakan kirkonkylän välille jäisi tällöin noin kaksi kilometriä pitkä osuus, jolta kevyen liikenteen väylä puuttuisi.

Koko osuudelta Viisarimäki—Toivakan kk on olemassa kevytliikenneväylän rakentamisen mahdollistava lainvoimainen tiesuunnitelma. Keski-Suomen tiepiiri on myös ilmoittanut, että sillä olisi puuttuvaa rahoitusta lukuun ottamatta valmiudet hankkeen toteuttamiseen. Kevytliikenneväylän rakentaminen Toivakan kirkonkylään saakka olisi liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää ja perusteltua, ja rakennustyöt olisi mahdollista toteuttaa taloudellisimmin nyt käynnissä olevaan laajempaan Lusi—Vaajakoski -hankkeeseen liittyvinä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 618 välillä Viisarimäki—Toivakan kirkonkylä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Peltonen /sd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Matti Kangas /vas
  • Anne Kalmari /kesk
  • Reijo Laitinen /sd
  • Susanna Huovinen /sd
  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​