TALOUSARVIOALOITE 731/2009 vp

TAA 731/2009 vp - Tuula Peltonen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yhdystien 6483 Kannonhaara—Kallio perusparannukseen Karstulassa

Eduskunnalle

Valtion rahoitus yleisten teiden perustienpitoon on nykyisellään riittämätön, ja jopa perustienpidon lisäraha ei riitä kuin pieniin teiden rakenteen korjaustöihin. Alemman asteen tieverkko on lähes kokonaan unohdettu.

Keski-Suomessa sorateiden osuus tieverkosto on maan korkeimpia ja runkokelirikkoteitä on keskimäärin enemmän. Tieverkko on suurelta osin 1950—1970-luvuilta. Sorateiden ongelmana on niiden heikko rakenteellinen kunto.

Karstulassa sijaitseva Kannonhaara—Kalliomaantie (6483) on Karstulan ja Kannonkosken kuntien välinen yhdystie. Tie on 11 kilometriä ja sorapintainen kapea sekä mutkikas.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa yhdystien 6483 Kannonhaara—Kallio perusparannukseen Karstulassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Peltonen /sd

​​​​