TALOUSARVIOALOITE 732/2009 vp

TAA 732/2009 vp - Tuula Peltonen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 Hirvaskankaan eritasoliittymän rakentamisen loppuun saattamiseen Äänekoskella

Eduskunnalle

Valtatie 4 on osa yleiseurooppalaista TEN-päätieverkkoa ja lyhin sekä keskeisin yhteys pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen välillä. Tie palvelee valtakunnallisen tavaraliikenteen merkittävänä väylänä ja pitkämatkaisten kuljetusten yhteytenä. Valtatien 4 toimivuus ja turvallisuus ovat ehdottomia edellytyksiä runkoväylien liittymäkohtaan kehittyvälle Jyvässeudun logistiselle keskittymälle. Tiejakso on osa Keski-Suomen keskeistä kasvuvyöhykettä ja muodostaa yhteyden Jyväskylän lentoasemalle. Palokan—Kirrin, Tikkakosken ja Äänekosken Hirvaskankaan alueille on muodostumassa vilkkaat liiketoiminta- ja työpaikka-alueet.

Valtatien 4 liikennemäärä on Hirvaskankaan kohdalla hiukan yli 10 000 ajoneuvoa/vrk ja liittyvien teiden (kt 69 ja mt 627) 2 700 ja 1 200 ajoneuvoa/vrk. Liikenteen on ennustettu lisääntyvän jaksolla 2004—2040 yli 40 prosenttia. Valtatien raskaan liikenteen määrä on korkea, noin 1 300 ajoneuvoa/vrk. Kasvavalla Hirvaskankaan liiketoiminta- ja työpaikka-alueella on ohikulkevalle liikenteelle (raskaat ajoneuvot mukaan lukien) tarkoitettuja palveluita, jotka lisäävät merkittävästi valtatieltä poistuvan ja sille tulevan liikenteen määriä.

Valtatie 4 on vahvistetussa maakuntakaavassa merkitty ohjeellisena moottoritienä välillä Vehniä—Äänekoski. Hirvaskankaan eritasoliittymän tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2009. Rakentamisen aloittaminen on mahdollista jo kuluvana vuonna, sillä hankkeelle on vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetty rahoitusta 5,5 miljoonaa euroa. Tämä ei kuitenkaan mahdollista rakennustöiden toteuttamista tiesuunnitelman mukaisessa laajuudessa, sillä koko hankkeen kustannusarvio on 11 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 500 000 euroa valtatien 4 Hirvaskankaan eritasoliittymän rakentamisen loppuun saattamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Peltonen /sd
  • Reijo Laitinen /sd
  • Lauri Oinonen /kesk
  • Matti Kangas /vas
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Susanna Huovinen /sd
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Anne Kalmari /kesk

​​​​