TALOUSARVIOALOITE 735/2009 vp

TAA 735/2009 vp - Tuula Peltonen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton varmistamiseen

Eduskunnalle

Sähköinen lääkemääräys eli e-resepti saadaan Suomessa kokeilukäyttöön syksyllä, nyt jo vuoden jäljessä alkuperäisestä aikataulustaan. Ensimmäiset sähköiset reseptit tulevat käyttöön Turussa ja Kotkassa. Sitä seuraa kansallinen e-arkisto ensi talven kuluessa.

E-reseptissä on mukana viisi toimivaa tahoa sekä joukko liittoja ja yrityksiä. STM vastaa koordinoinnista, Kela tietojärjestelmäpalveluiden ja omien tietojen katselun rakentamisesta, Suomen Kuntaliitto koordinoi kansallista toimeenpanoa, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira vastaa tunniste- ja varmennepalveluista ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koodistoista.

E-reseptin käyttöönottoa valmistellaan Kuntaliitossa meneillään olevassa KunTo -hankeessa. Voimassa olevan lain mukaan julkisen terveydenhuollon on liityttävä KanTa -palveluihin 1.4.2011 mennessä. Käyttöönottojen tulisi alkaa pilottialueilla 11/2009—01/2010, ja muualla joustavasti vuoden 2010—2011 aikana.

Valvira on ilmoittanut, että heidän kilpailutuksensa STM:n rahoituksen varmistuttua kestää n. 6 kk, toimeenpano 2 kk ja sen jälkeen tietoliikenteen avaus alueella 3 kk. Kun budjettikäsittely kestää 3 kk, on oletettavaa, että kilpailutus valmistuu vasta joulukuussa 2009. Mikäli näin käy, ei e-reseptiä voida toteuttaa tähän maahan aikataulussa.

Riski, ettemme kykene e-reseptin käyttöönottoon lain mukaisesti on siis noussut ns. pilviin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.03.63 lisäyksenä 500 000 euroa sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton varmistamiseen käynnissä olevien hankesuunnitelmien mukaisesti.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuula Peltonen /sd

​​​​