TALOUSARVIOALOITE 737/2009 vp

TAA 737/2009 vp - Sanna Perkiö /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Helsingin Juhlaviikkojen kehittämiseen

Eduskunnalle

Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on turvata ja parantaa taiteellisesti korkeatasoisten ja valtakunnallisesti merkittävien kulttuuritapahtumien järjestämistä eri puolilla maata.

Seitsemän suurta kulttuuritapahtumaa sai vuonna 2009 avustusta yli 100 000 euroa. Suuruusluokkaansa ja merkittävyyteensä nähden Helsingin Juhlaviikot on selkeästi epäsuhtaisessa asemassa suurimpien tuensaajien joukossa. Juhlaviikot, joka on Suomen suurimpia ja korkeatasoisimpia kulttuuritapahtumia, sai avustusta 120 000 euroa joidenkin avustussummien ollessa huomattavasti suurempia.

Kulttuurialan vahvistuminen on merkittävä osa metropolipolitiikkaa, jolla tasataan valtionhallinnon alueellistamisen negatiivisia vaikutuksia pääkaupunkiseudulla. Helsingin juhlaviikot ovat maamme ainoa taidefestivaali, jolla on aidot mahdollisuudet kehittyä Itämeren alueella vaikuttavaksi kulttuuritapahtumaksi. Taiteellisen ja taloudellisen vaikuttavuuden kehittäminen ja laajentaminen edellyttävät kuitenkin lisärahoitusta, joka koituu alueen kulttuurielämän ja elinkeinojen hyödyksi. Kehitystyön mahdollistamiseksi tulee Helsingin juhlaviikoille osoitettua avustusta korottaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.52 lisäyksenä 380 000 euroa Helsingin Juhlaviikkojen saaman avustuksen korottamiseksi 500 000 euroon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Sanna Perkiö /kok

​​​​