TALOUSARVIOALOITE 738/2009 vp

TAA 738/2009 vp - Sanna Perkiö /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtakunnallisten kulttuuritapahtumien rahoitukseen

Eduskunnalle

Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on turvata ja parantaa taiteellisesti korkeatasoisten ja valtakunnallisesti merkittävien kulttuuritapahtumien järjestämistä eri puolilla maata. Vuonna 2009 tukea sai yhteensä 152 tapahtumaa. Kokonaismäärältään jaettu tuki oli 4 073 000 euroa.

Valtakunnallisten kulttuuritapahtumien opetusministeriöltä saaman avustuksen osuus on ainoastaan noin 8 prosenttia tapahtumien tuloista. Jotta valtakunnallisesti merkittävät kulttuuritapahtumat voisivat kehittää ohjelmatarjontaansa, tulisi valtion tuen olla merkittävämpi. Tukea saavien kulttuuritapahtumien korkeatasoisuuden takaamiseksi tuen saajien määrää ei kuitenkaan ole syytä korottaa. Tukea saavien tapahtumien määrä pitäisikin rajoittaa esimerkiksi 150:een.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.52 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtakunnallisille kulttuuritapahtumille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Sanna Perkiö /kok

​​​​