TALOUSARVIOALOITE 739/2009 vp

TAA 739/2009 vp - Sanna Perkiö /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Etelä-Suomen vesistöjen ja Itämeren suojeluun

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Etelä-Suomen vesistöt ja Itämeren suojelu vaativat voimakasta panostusta. Itämeren merkitys Etelä-Suomelle kulkuväylänä ja ympäristönsuojelukohteena on keskeinen. Venäjän raakaöljysatamat lisäävät olennaisesti öljyonnettomuusriskiä kapealla Suomenlahdella. Lisääntyvien öljy- ja kemikaalikuljetusten aiheuttamien riskien vähentäminen ovat edellytyksiä onnettomuuksien ennaltaehkäisylle.

Merialueella ja sisävesissä on nähtävissä selviä merkkejä vesiemme jatkuvasta liiallisesta ravinnekuormituksesta. Näkyviä vaikutuksia ovat toistuvat leväkukinnat sekä rantojen ja pyydysten limoittuminen. Vesien tilan parantamiseksi tarvitaan erityisesti hajakuormituksen selvää alentamista. Samalla kannattaa jatkaa pitkäjänteistä työtä yhdyskuntien ja teollisuuden kuormituksen vähentämiseksi. On löydettävä uusia keinoja rehevöitymisen estämiseksi ja ympäristötoimien vaikuttavuuden parantamiseksi.

Kuormitettujen järvien ja jokien virkistyskäyttöarvo paranee vesistöjä kunnostamalla kuormituksen vähentämisen ohella. Valtion rahoitusta tulee lisätä vesiensuojelu- ja ympäristötyöhankkeisiin sekä maatalouden erityisympäristötukeen. Lisärahoitus helpottaisi osaltaan vesienhoitolain mukaisen vesienhoitosuunnitelman toimenpiteiden toimeenpanoa tällä valtakunnallisesti keskeisellä ongelma-alueella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 1 200 000 euroa Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan vesistöjen suojeluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Sanna Perkiö /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Matti Saarinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Christina Gestrin /r
 • Raija Vahasalo /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​