TALOUSARVIOALOITE 740/2009 vp

TAA 740/2009 vp - Raimo Piirainen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kajaanin kaupungin kuntapalvelujen turvaamiseen

Eduskunnalle

UPM:n paperitehtaan lopettamisen vuoksi Kajaanin kaupunki on rakennemuutoksen kourissa. Paperitehtaalta irtisanottua henkilökuntaa on sijoittunut pääsääntöisesti palvelualojen työpaikkoihin ja työvoimahallinnon aikuiskoulutukseen. Entisen paperitehtaan 550 työntekijästä yli 200 henkilöä odottaa jonkinlaista ratkaisua tulevaisuuden suhteen. Paperitehtaan teolliset työpaikat ovat korvautuneet pääsääntöisesti palvelualojen työpaikoilla, joissa palkkaus on pienempää ja kaupungin verokertymät laskevat myös tämän vuoksi. Paperitehdas työntekijöineen on ollut Kajaanin kaupungille merkittävä verotulojen lähde, ja nyt verokertymien pudotus aiheuttaa Kajaanin kaupungille syvenevän talouskriisin. Kajaanin kaupungin työllisyyden ja talouden tasapainottaminen vaatii ehdottomasti valtiolta tukitoimia. Kajanin kaupunki on toteuttanut viime vuosina merkittäviä talouden säästöohjelmia, ja kuntapalvelut on jo nyt ajettu kriittisen alhaiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa Kajaanin kaupungin kuntapalvelujen turvaamiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Piirainen /sd
  • Merja Kyllönen /vas

​​​​