TALOUSARVIOALOITE 744/2009 vp

TAA 744/2009 vp - Veijo Puhjo /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen taajamajunaliikenteen suunnitteluun välillä Pori—Kokemäki—Rauma

Eduskunnalle

Junaliikenneyhteydet Satakunnassa ovat puutteelliset. Vain välillä Pori—Tampere on säännöllistä henkilöliikennettä.

Lakkautettu Rauman henkilöjunaliikenne ja poistetut asemat Porin radalla ovat vaikeuttaneet satakuntalaisten junankäyttöä.

Ympäristönäkökohdat ja bensiinin hinnan vääjäämätön nousu tulevaisuudessa merkitsevät sitä, että raideliikenteen kehittäminen Satakunnassakin on välttämätöntä. Lisääntyvien kustannusten takia satakuntalaisille tulisi tarjota edullisia junayhteyksiä. Nopealla sähkömoottorijunalla toteutettu Rauman syöttöliikenne Tampereen junalle parantaisi huomattavasti raumalaisten yhteyksiä, ja samalla junalla Kokemäeltä Poriin ja sähköistyksen jälkeen aina Mäntyluotoon asti jatkuva liikenne palvelisi hyvin työpaikkaliikennettäkin varsinkin; seisakkeita lisäämällä.

Niin ympäristösyyt kuin myös junaliikenteen järkevä käyttö työmatkaliikenteessä puoltavat taajamajunaliikenteen suunnittelun aloittamista Satakunnassa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 200 000 euroa taajamajunaliikenteen suunnitteluun välillä Pori—Kokemäki—Rauma.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Veijo Puhjo /vas

​​​​