TALOUSARVIOALOITE 745/2009 vp

TAA 745/2009 vp - Veijo Puhjo /vas ym. 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin

Eduskunnalle

Nykyisen taloustaantuman johdosta työttömyys on jälleen kääntynyt nousuun. Ennusteiden mukaan on pelättävissä työttömyyden kasvavan vielä hyvin merkittävästikin. Vanhasen—Kataisen hallituksen tarpeeseen nähden laihat panostukset nimenomaan aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin aiheuttanevat ennusteiden toteutumisen. Hallituksen paikkailut kriisipaikkakunnille eivät ratkaise ongelmaa, kun hallitus katsoo vain sivusta esimerkiksi valtionyhtiöiden lopettamisia kaikkine haittavaikutuksineen maamme eri alueilla.

On huolestuttavaa, että tuoreessa OECD:n raportissa Suomi sijoituu viimeiseksi 20 maan vertailussa panostettaessa aktiivisiin työmarkkinaohjelmiin vuosina 2008—2010. Ruotsikin panostaa bruttokansantuotteeseen verrattuna 17 kertaisesti Suomeen verrattuna.

Vasemmistoliiton mielestä aktiiviseen työllistämiseen tulee käyttää vähintään yksi miljardi euroa eri muodoissaan. Siksi on perusteltua panostaa tässä taloustilanteessa hallituksen vaatimattoman 83 miljoonan lisäeuron lisäksi vielä 150 miljoona euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 150 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Veijo Puhjo /vas
  • Mikko Kuoppa /vas
  • Jaakko Laakso /vas
  • Kari Uotila /vas
  • Markus Mustajärvi /vas
  • Pentti Tiusanen /vas
  • Esko-Juhani Tennilä /vas
  • Matti Kangas /vas
  • Merja Kyllönen /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas

​​​​