TALOUSARVIOALOITE 746/2009 vp

TAA 746/2009 vp - Veijo Puhjo /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sairausvakuutuslain vähimmäispäivärahoihin

Eduskunnalle

Aloite on osa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ehdottamaa toimeentuloturvan vähimmäisetuuksien yhtenäistämistä ja tuloköyhyyden vähentämiseen tähtäävää sosiaalipoliittista linjausta. Vähimmäisturvan osalta vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ehdottaa perusturvan etuuksien yhtenäistämistä ja korottamista täyden kansaneläkkeen tasolle verottomana. Ehdotamme perustoimeentulon vähimmäisturvaetuuksien korottamista 700 euroon kuukaudessa 1.7.2010 lukien.

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä

Budjettiperusteisesti sairausvakuutuksen sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityshoitorahan määräraha nostetaan 21 000 000 eurolla siten, että etuuden uusi taso olisi 700 euroa kuukaudessa 1.7.2010 lukien. Tasokorotuksen lisäksi ehdotamme työhistoriaa vaikka olevan odotusajan lyhentämistä ja lapsikorotusjärjestelmää sairausvakuutuksen päivärahaetuuteen.

Työhistoriaa vailla olevien odotusajan eli karenssin lyhentäminen

Aloitteemme mukaan kaikilla sairauspäivärahaetuuden saajilla tulisi olla yhtä pitkä odotusaika kuin muilla hakijoilla eli karenssi etuuden piiriin pääsemiseksi ja työhistoriaa vailla olevien syrjivä kohtelu lopetettaisiin. Tämä merkitsisi heidän osaltaan nykyisen 55 päivän odotusajan lyhenemistä 9 päivään.

Lapsikorotus

Lisäksi ehdotamme sairausvakuutuslakiin uutta säännöstä, jonka mukaan sairaus- ja vanhempainpäivärahaa nostettaisiin huollettavien lasten lukumäärän mukaan porrastetulla lapsikorotuksella. Uuden sairausvakuutuslain 11 luvun 12 a §:n mukaan sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan saajalle, jolla on huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 4,21 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 6,18 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 7,97 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.30.60 lisäyksenä 21 000 000 euroa valtionosuuteen sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Veijo Puhjo /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Martti Korhonen /vas

​​​​