TALOUSARVIOALOITE 747/2009 vp

TAA 747/2009 vp - Erkki Pulliainen /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen

Eduskunnalle

Riistavahinkolaki on uudistunut. Uudistuksen menestyksellisyys riippuu siitä, kuinka nopeasti vahingot korvataan ja kuinka oikeudenmukaisiksi vahingonkärsineet korvaukset mieltävät. Vuonna 2009 tässä on ollut edelleen parantamisen varaa. Kun maasuurpetoja on, niiden aiheuttamiin pitää varautua. Nyt korvauksiin ehdotetaan liian alhaista määrärahaa. Tarvitaan 500 000 euron lisäys.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.40.42 lisäyksenä 500 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Erkki Pulliainen /vihr

​​​​