TALOUSARVIOALOITE 748/2009 vp

TAA 748/2009 vp - Erkki Pulliainen /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen

Eduskunnalle

Hallituksen momentille 30.50.31 ehdottamasta 16 458 000 euron määrärahasta on tarkoitus käyttää 9 600 000 euroa yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin. Tämä osuus on tarpeeseen nähden aivan liian pieni. Sen korottamiseksi on koko määrärahaa korotettava 3 000 000 eurolla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 3 000 000 euroa yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Erkki Pulliainen /vihr

​​​​