TALOUSARVIOALOITE 749/2009 vp

TAA 749/2009 vp - Erkki Pulliainen /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen

Eduskunnalle

Syrjäseutujen monien yksityisteiden kunto on romahtanut hoidon puutteessa tilanteessa, jossa niitä on käytetty raakapuun kuljetusreitteinä. Tilanne heikentää metsätalouden ohella maatalouden toimintaedellytyksiä. Painava tekijä määrärahan lisäämisen puolesta ovat olleet valtiovallan erityistoimet puukaupan kiihdyttämiseksi, mikä on lisännyt raakapuun kuljetuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 10 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Erkki Pulliainen /vihr

​​​​