TALOUSARVIOALOITE 75/2009 vp

TAA 75/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rangaistusten täytäntöönpanoon Rikosseuraamusviraston toimintamenoihin

Eduskunnalle

Vankimäärä on alkuvuodesta 2009 lähtenyt lievään nousuun. Hallitus ottaa vuoden 2010 talousarviossaan vankimäärän nousun huomioon, mutta ei osoita vankeinhoidon varsinaisiin puutteisiin riittävää määrärahojen lisäystä. Budjettiriihessä vankeinhoitoon saatiin kolmen miljoonan euron määrärahalisäys viime vuoteen verrattuna, mutta sillä ei vielä ratkaista vankeinhoidon vakavimpiakaan ongelmia.

Vankeuslaki (767/2005) edellyttää, että jokaiselle vangille laaditaan yksilöllinen suunnitelma, ns. Ransu, rangaistusajan suorittamista, vapauttamista ja ehdonalaista vapautta varten. Todellisuudessa vankeinhoidon kroonisen resurssipulan vuoksi riski- ja tarvearvioita tehdään vain murto-osalle vangeista. Riski- ja tarvearviointia pystytään tällä hetkellä soveltamaan pääsääntöisesti vain pitkäaikaisvankeihin. Ransujen toteutumisella on myös havaittu olevan merkittäviä alueellisia eroja.

Oikeusministeri ja sosiaali- ja terveysministeri ovat julkisuudessa todenneet, että jo pitkään Suomen mainetta tahranneet paljusellit jäävät pian historiaan. Sosialidemokraatit katsovat, että vuoden 2010 talousarvio olisi ollut mitä mainioin tilaisuus korjata tämä vankien ihmis- ja perusoikeuksia loukkaava asiaintila. Vankiloissa oli vuoden 2009 alussa vielä runsaat 500 vankipaikkaa, joissa on käytössä paljut. Vankeinhoitolaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on ensi vuoteen mennessä peruskorjata muun muassa kaikki sellaiset vankilaosastot, joissa oli käytössä paljusellejä. Vaikka Konnunsuolta ja Keravalta paljusellipaikkoja on poistettu, Kuopion ja Mikkelin vankiloiden peruskorjaukset valmistuvat vasta puolentoista vuoden kuluttua. Tämän jälkeen paljusellipaikkoja jää vielä Hämeenlinnan vankilaan ja Helsingin vankilaan, joissa asuu myös vankien pieniä lapsia. Näiden sellien käyttö on lasten kohdalla välittömästi lopetettava ja paljusellipaikat joko korjattava tai vaihdettava. Sosialidemokraatit katsovat, että vankien perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen vuoden 2010 aikana edellyttäisi kahden miljoonan euron lisäpanostusta Rikosseuraamusviraston määrärahoihin, jotta paljusellipaikat saadaan poistettua myös Helsingin ja Hämeenlinnan vankiloista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  25.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa Rikosseuraamusviraston toimintamenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Marko Asell /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​