TALOUSARVIOALOITE 750/2009 vp

TAA 750/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisitoimen toimintamenoihin

Eduskunnalle

Poliisin Pieksämäen ajokoulutuskeskuksen toimintakyvyn turvaamiseen ja koulutuksen kehittämiseen 250 000 euroa ja Liikkuvan poliisin raskaan liikenteen valvonnan vahvistamiseen, jotta tämä ei rasittaisi paikallispoliisien toimintakykyä ja resursseja, 1 750 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​