TALOUSARVIOALOITE 751/2009 vp

TAA 751/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pelastusopiston rahoitusvajeen kattamiseen

Eduskunnalle

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää pelastusopistossa Kuopiossa palopäällystön ammattikorkeakoulututkinnon, mikä antaa edellytykset toimia kaikissa pelastuslaitosten päällystötehtävissä koko maassa. Sisäasiainministeriö maksaa ammattikorkeakoululle koulutuksen kustannukset tekniikan alan kustannustason mukaan. Palopäällystökoulutuksen järjestäminen on kuitenkin keskimääräistä kalliimpaa, niin että Savonia-ammattikorkeakoulun kustannettavaksi jää koulutuksesta vuosittain 1 miljoona euroa. Tämä katetaan muiden koulutusalojen määrärahoilla ja kuntien maksuosuuksilla.

Sisäasiainministeriö oli talousarvioesityksessään esittänyt 1 miljoonan euron lisäystä Pelas-tusopiston rahoitusvajeen kattamiseen, mutta valtiovaranministeriön esityksessä ko. määrärahaa ei ole. Kansallisen palopäällystökoulutuksen kustannusten rahoittaminen muiden koulutusalojen määrärahoilla ja Pohjois-Savon kuntien maksuosuuksilla on epäoikeudenmukaista sekä kuntia että muita koulutusaloja kohtaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.30.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa Pelastusopiston rahoitusvajeen kattamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​