TALOUSARVIOALOITE 752/2009 vp

TAA 752/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan rahoittamiseen

Eduskunnalle

Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan turvaamiseksi edellinen hallitus toteutti vuosina 2004—2005 kumppanuusrahoitusmallin, jossa RAY:n rahoitus operaattorikustannusten osalta oli keskeistä. Tämä malli oli tarkoitettu välivaiheen rahoitusmalliksi siirryttäessä valtion talousarvion kautta toteuttavaan rahoitukseen. RAY:n ja kansallisten pelien turvaamisen kannalta ei ole perusteltua sitoa pelituottoja pysyvästi pelastushelikopteritoimintaan. Tätä korostaa myös RAY-varojen tarve sosiaalisten tarpeiden ja syrjäytymisen vastaisen työn rahoitukseen.

Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta on osa vakiintunutta ensihoito- ja pelastuspalvelua. Kyseessä on Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa välttämätön turvallisuuslisä. Eduskunta hyväksyi jo vuoden 2007 talousarvion yhteydessä lausuman, jossa edellytetään lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan rahoittamista tulevaisuudessa valtakunnallisena toimintana valtion talousarviosta. Nykyisen hallituksen linjaus "sementoida" RAY:n varat pelastushelikopteritoimintaan ja pelastustoimen rakenteisiin vaarantaa myös kansallisen pelitoiminnan EU-hyväksyttävyyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.30.20 lisäyksenä 11 000 000 euroa lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan rahoittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​