TALOUSARVIOALOITE 753/2009 vp

TAA 753/2009 vp - Kari Rajamäki /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoidon kehittämiseen

Eduskunnalle

Väestömme ikääntyessä on tärkeää, että huomiota kiinnitetään entistä enemmän omaishoidon kehittämiseen. Keskeisiä ongelmia omaishoidossa ovat mm. siitä saatavan korvauksen verotus. Lisäksi omaishoitajat kaipaavat STM:n selvityshenkilön Elli Aaltosen mukaan (Valtakunnallinen omaishoidon uudistaminen, työryhmämuistio 2004:3) kipeästi lisää palveluja hoidettavalle, tukea, neuvontaa, kuntoutusta ja koulutusta sekä hoitoa helpottavia välineitä ja tekniikkaa. Mahdollisuus omaan virkistäytymiseen hoitotyön ohella on vähäistä, ja vapaapäivien laitoshoitomainen sijaishoito ja sijaishoidon korkeat maksut estävät lakisääteisten vapaapäivien pitämisen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa omaishoidon kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd
  • Tuija Nurmi /kok

​​​​