TALOUSARVIOALOITE 754/2009 vp

TAA 754/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Varkauden teatterin käyttömenoihin

Eduskunnalle

96-vuotiaalla Varkauden teatterilla on takanaan pitkät perinteet, ja sillä on vahva merkitys koko alueen ihmisille. Teatterin toimintaa säätelee teatteri- ja orkesterilaki. Teatterin toiminta on kustannustehokasta. Siitä huolimatta teatteria rahoittavat valtio ja Varkauden kaupunki pienentävät vuosi vuodelta rahoitusosuuksiaan. Nyt teatterin toiminta on vaarassa loppua kokonaan, ellei lisärahoitusta saada. Teatterin on mahdotonta nostaa omarahoitusosuutta, sillä se on jo nyt valtionapua saavista teattereista toiseksi korkein, 43 prosenttia. Varkauden teatterissa kävi viime näytäntökaudella lähes 30 000 katsojaa, joista yli 10 000 tuli hyvin laajalta alueelta kaupungin ulkopuolelta. Varkauden teatterin kulttuurillinen ja taloudellinen merkitys Varkauden kaupungille ja ympäristölle on suuri. Teatteri on sekä kielen että paikallisen identiteetin kehityksen kannalta erityisen tärkeä sosiaalinen taidemuoto. Kulttuuriarvojen ja aluepolitiikan nimissä on syytä ottaa Varkauden teatteri huomioon valtion talousarviota vuodelle 2010 laadittaessa.

Kaupungin ainoana ammattiteatterina Varkauden teatterin merkitys ihmisten hyvinvoinnin ja alueen vetovoimaisuuden lisääjänä on kiistaton. Se edustaa mittavaa ja luovaa panosta paikkakunnan toiminnassa. Teatterin palveluilla on huomattava merkitys myös elinkeinoelämälle. Teatteri ja kulttuuri yleisemminkin tukevat strategioita, joilla tähdätään hyvinvoinnin ja taloudellisen kasvun lisääntymiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.31 lisäyksenä 50 000 euroa Varkauden teatterin käyttömenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​