TALOUSARVIOALOITE 755/2009 vp

TAA 755/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lehtoniemen työväentalon kunnostamiseen Pohjois-Savossa

Eduskunnalle

Lehtoniemen työväentalo on Pohjois-Savon vanhin ja yksi maamme vanhimmista maaseudun taajamiin ja teollisuusyhdyskuntiin työväentaloksi rakennetuista rakennuksista. Rakennus on osa Varkauden historiaa, koko maan työväenyhdistysten historiaa ja oleellinen osa valtakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltua Käärmeniemen-Lehtoniemen aluetta. Rakennus on kuitenkin päässyt huonoon kuntoon.

Pohjois-Savon ympäristökeskus on tehnyt rakennussuojelulain mukaisen päätöksen Varkaudessa sijaitsevan Lehtoniemen työväentalon suojelusta. Päätöksen mukaan työväentalo suojellaan rakennussuojelulain nojalla. Lehtoniemen työväentalon purkamislupaa koskeva asia sai ratkaisunsa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä syksyllä 2006. Korkein hallinto-oikeus pysytti voimassa Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan rakennuksen purkamiselle ei ole laissa säädettyjä perusteita. Rakennuksen omistaa Lehtoniemen työväenyhdistys ry.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.50 lisäyksenä 190 000 euroa Lehtoniemen työväentalon kunnostamiseen Pohjois-Savossa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​