TALOUSARVIOALOITE 757/2009 vp

TAA 757/2009 vp - Kari Rajamäki /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kylätoiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Kyläyhdistyksellä on tärkeä merkitys arkiturvallisuuden luojana. Samalla luodaan kylillä asuville ihmisille edellytykset työhön ja riittävään toimeentuloon. Tärkeitä ja rakkaita asioita kylien ihmisille ja vapaa-ajan asukkaille ovat myös hyvä ympäristö, inhimillinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä riittävät palvelut.

Suomen Kylätoiminta ry eli SYTY edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä. SYTY toimii maaseudun kehittämistä edistävien järjestöjen ja kylien valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.10.63 lisäyksenä 200 000 euroa kylätoiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd
  • Tuija Nurmi /kok

​​​​