TALOUSARVIOALOITE 758/2009 vp

TAA 758/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vesistö- ja vesihuoltotöihin

Eduskunnalle

Maamme vesistöjen kunnon parantamiseksi on tehtävä töitä entistä enemmän. Myös maaseudun asutuksen kehittämiseksi ja merkittävien elitarvikejalostuslaitosten ja voimakkaiden karjatalousalueiden vedensaannin varmistamiseksi on kiireesti toteutettava suunnitellut uudet keskitetyt vedenottamot ja kattava runtovesijohto. Maaseudun elinvoimaisuus edellyttää myös jätevesi-investointien parantamista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa vesistö- ja vesihuoltotöihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​