TALOUSARVIOALOITE 759/2009 vp

TAA 759/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun vesi- ja viemärihuollon rakentamiseen

Eduskunnalle

Maamme vesistöjen kunnon parantamiseksi on tehtävä töitä entistä enemmän. Samoin maaseudun vesihuolto on ollut ongelmallista kaivojen kuivuessa. Erityisesti merkittävien elintarvikejalostuslaitosten ja voimakkaiden karjatalousalueiden vedensaannin varmistamiseksi on kiireesti toteutettava suunnitellut uudet keskitetyt vedenottamot ja kattava runkovesijohtoverkko. Maaseudun elinvoimaisuus edellyttää myös jätevesi-investointien verotuksen parantamista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa maaseudun vesi- ja viemärihuollon rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​