TALOUSARVIOALOITE 76/2009 vp

TAA 76/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisitoimen toimintamenoihin

Eduskunnalle

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden on arvioitu aiheuttavan vuosittain yli 5 miljardin euron suuruiset vahingot. Summasta noin puolet aiheutuu verotulojen menetyksistä ja puolet elinkeinoelämälle ja yksityisille kuluttajille aiheutetuista vahingoista. Lisäksi harmaaseen talouteen liittyvä pimeä työ vastaa noin 80 000 henkilötyövuotta. Vahinkojen määrän voidaan olettaa nopeasti kasvavan mm. globalisaation ja tietotekniikan kehittymisen mukanaan tuomien laajentuvien rikoksentekomahdollisuuksien johdosta. Talousrikostorjuntaan sijoitetut resurssit korvautuvat moninkertaisesti takaisin saatuna rikoshyötynä.

Sosialidemokraattien hallitusaikana panostettiin merkittävästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden kitkemiseen. Sisäasiainministeriö osoitti vuosina 2004—2006 varat useisiin kymmeniin talousrikostutkijoiden virkoihin ja alan palkkauksen parantamiseen. Tämä istutettu siemen ei vieläkään saa lisäpanostuksia vuoden 2010 talousarvioesityksessä, vaikka syyttäjäpuolen talousrikosyksikölle myönnettiinkin äärimmäisen tarpeellinen, mutta alimitoitettu lisäpanostus.

Sisäasiainministeriön talousarviokehyksissä esitettiin lisäksi runsaan kuuden miljoonan euron panostusta sähköisen asioinnin kehittämiseen. Valtioneuvoston talousarvioesityksessä tämä panostus on kuitenkin poistettu. Sähköisen asioinnin kehittäminen tapahtunee siten poliisin perusrahoituksesta, mikä on pois muusta poliisitoiminnasta. Samalla tuottavuusohjelman henkilötyövuosileikkaukset vähentävät poliisitoimen resursseja. Katsomme, että poliisien työllisyyden turvaaminen ja hälytysvalmiuden parantaminen erityisesti maan pitkien etäisyyksien vuoksi ja sitä kautta hälytysviiveiden lyhentäminen olisi edellyttänyt vastaavaa lisäpanostusta talousarvioon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marko Asell /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Jutta Urpilainen /sd

​​​​