TALOUSARVIOALOITE 764/2009 vp

TAA 764/2009 vp - Kari Rajamäki /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Nilsiän Valkeiskylän risteys- ja tiejärjestelyihin

Eduskunnalle

Valkeiskylän nelihaaraliittymä (mt 577/ mt 5762/ pt 16425) sijaitsee jyrkässä rinteessä, jolloin ajonopeudet ovat 60 km/h -nopeusrajoituksesta huolimatta suuria. Liittymässä on lisäkaistat vasemmalle kääntyville. Suurin liikennevirta on kääntyvä suunta paikallistien 16425 (Nilsiän kirkonkylä) ja maantien 577 pohjoissuunnan (Tahkovuori) välillä.

Valkeisen ranta-alueella maantien geometria on huono ja maantien varressa on kymmenkunta suoraan tiehen liittyvää omakotitonttia. Sivukaltevan maaston vuoksi useiden tonttiliittymien tasaus on hyvin huono. Vuonna 1997 laaditussa tarveselvityksessä Valkeisen alueella tie on esitetty tehtäväksi uudelle nykyisen tien länsipuoliselle linjalle noin 1,7 km matkalla.

Valkeiskylän liittymää ei juuri voida parantaa nykyisellä paikallaan. Ritoharjun laajat sora-alueet liittymän eteläpuolella maantien 577 molemmin puolin on kaivettu lähes tyhjilleen, mikä avaa uusia mahdollisuuksia tie- ja liittymäjärjestelyille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Nilsiän Valkeiskylän risteys- ja tiejärjestelyihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd
  • Tuula Väätäinen /sd

​​​​