TALOUSARVIOALOITE 765/2009 vp

TAA 765/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 567 liittymien pääsuuntien muuttamiseen Västiniemi—Juankoski-tieyhteyden parantamiseksi

Eduskunnalle

Maanatien 567 pääsuunnan muutoksia on suunniteltu kahteen liittymään, joista kunkin pituus on noin 1 kilometri. Tästä aiheutuu kustannuksia tiepiirin mukaan noin miljoona euroa. Hanke edistää merkittävästi alueen liikenneturvallisuutta sekä viihtyvyyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa maantien 567 liittymien pääsuuntien muuttamiseen Västiniemi—Juankoski-tieyhteyden parantamiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​