TALOUSARVIOALOITE 766/2009 vp

TAA 766/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vuonamonsalmen tie- ja siltajärjestelyihin Keiteleellä

Eduskunnalle

Kantatie 77 (Sininen tie) on Keiteleen Vuonamonsalmen sillan kohdalla liikenneturvallisuuden kannalta todella turvaton. Silta itsessään on niin kapea, ettei kevyelle liikenteelle jää erillistä tilaa. Vuonamonsalmen taakse rakennettu uuden uusi asutus ja raskas liikenne ovat osaltaan lisänneet kevyen liikenteen väylän tarvetta. Kun kirkonkylä sijaitsee ylityksen toisella puolen uudesta asutuksesta katsottuna, on ylitys mm. koululaisille vaarallinen jalan tai pyöräillen kuljettavaksi.

Liikenneturvallisuuden kannalta nykyinen tilanne on kestämätön, sillä hanke on roikkunut listoilla ratkaisemattomana tiehankkeena nyt jo yli 10 vuotta, vaikka tiepiirillä on valmiit suunnitelmat toteuttaa hanke. Kantatie 77 on luokiteltu sekä Ylä-Savon, Kuopion että pohjoisen Keski-Suomen maakuntakaavoissa valtatieksi. Tie on ainut kansanvälinen poikittainen tieyhteys alueellamme (Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjän Karjala). Lisäksi alueen puuteollisuus sekä Pohjois-Savon ja Pohjanmaan väliset raaka-aine- ja valmistuotekuljetukset molempiin suuntiin kuljetetaan ko. tiellä. Samoin esim. Tahkolle lännen suunnasta suuntautuu vilkas matkailuliikenne. Hanke on ollut jo vuosia mm. ministerilistalla. Kustannusarvio on yli miljoona euroa, josta kunnan osuus 80 000—100 000 euroa. Nyt on aika parantaa Keiteleen kevyen liikenteen turvallisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Vuonamonsalmen tie- ja siltajärjestelyihin Keiteleellä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​