TALOUSARVIOALOITE 768/2009 vp

TAA 768/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 23 Joensuu—Viinijärvi-tieosuuden peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Valtatie 23 Varkauden ja Joensuun välillä on raskaan liikenteen määrät ja liikenneturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen peruskorjattava. Tieosuudelta puuttuvat mm. tarvittavat ohituspaikat. Syksyllä 2007 tehdyn tarveselvityksen mukaan tien kunnostamiseksi tehtävät toimenpiteet on jaettu kolmeen koriin. Kiireellisimmät, kaksi ensimmäistä koria, sisältävät liikenneturvallisuustoimenpiteitä, liittymäjärjestelyitä, tievalaistusta ja yksittäisen geometriakorjauksen, joiden kuluarvio on 6,5 miljoonaa euroa, ja keskikaiteellisten ohituskaistojen toteuttamisen, jonka kustannukset ovat 8,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 23 Joensuu—Viinijärvi-tieosuuden peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​