TALOUSARVIOALOITE 769/2009 vp

TAA 769/2009 vp - Kari Rajamäki /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Savonradan perusparantamiseen

Eduskunnalle

Toimivat liikenneyhteydet ja tehokas logistiikka ovat elinkeinoelämän sijoittumisen ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiä tekijöitä. Itä-Suomen maantieteellisen sijainnin sekä aluerakenteen aiheuttamia kilpailuhaittoja tasoitetaan parhaiten sujuvilla liikenneväylillä, nopeilla yhteyksillä ja kohtullisilla kuljetus- ja kulkemiskustannuksilla. Tällä hetkellä Itä-Suomessa joudutaan taistelemaan olemassa olevienkin yhteyksien ja väylien säilyttämiseksi, mikä on täydellisessä ristiriidassa alueen kehittämispyrkimyksien sekä valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden kanssa. Väyläinvestoinnit tulee toteuttaa vuodesta 2004 lähtien liikenneväyläpolitiikkaa vuosille 2004-2013 linjanneen hallituksen ministerityöryhmän mietinnön mukaisesti ottaen kuitenkin riittävässä määrin huomioon uudet tarpeet.

Vauhdittaakseen Savonradan kehittämistä Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat ovat suunnanneet merkittävällä tavalla EU:n tavoite 1 -ohejelman varoja radan nopeuttamistoimiin. Pohjois-Savossa rahoitus on kohdistunut Kuopio—Suonenjoki-rataosaan. Paraikaa neuvotellaan uuden rakennerahastokauden varojen käyttämisestä Suonenjoki—maakuntaraja-rataosuuden parantamiseen nopealle liikenteelle (työt käynnissä). Muualla maassa rataverkon kehittäminen tapahtuu valtion varoin ja Itä-Suomea oleellisesti nopeammassa aikataulussa. Esim. samalla matkaetäisyydellä Helsingistä olevan Seinäjoen aikaetäisyys on kolme tuntia, kun Kuopion vastaava on neljä tuntia Keravan oikoradasta huolimatta.

Maakunnan liittojen investoinnit Savonradan nopeuttamiseen ovat kuitenkin valumassa hukkaan, koska radan nopeutuksen edellytyksenä olevat perusparantamistyöt uhkaavat siirtyä ensi vuosikymmenen puolelle. Savonradan perusparantamistyöt (tukikerroksen uusiminen ja kiskotuksen vaihto) välillä Pieksämäki-Kuopio tulee saada päätökseen vuoden 2009 loppuun mennessä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa Savonradan perusparantamiseen välillä Pieksämäki—Kuopio.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd
  • Markku Rossi /kesk
  • Elsi Katainen /kesk
  • Pentti Oinonen /ps
  • Erkki Virtanen /vas
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Hannakaisa Heikkinen /kesk

​​​​