TALOUSARVIOALOITE 77/2009 vp

TAA 77/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hämeenlinnan vankilan perusparannuksen toteuttamiseen

Eduskunnalle

Hämeenlinnan vankila on suljettu laitos, joka on toiminut vuodesta 1972. Kiinteistöön kuuluu vuonna 1972 valmistunut päärakennus, vuonna 1986 käyttöön otettu vankisairaala sekä muita vankilan toimintaan liittyviä rakennuksia, kuten porttirakennus. Kiinteistö on Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa.

Vankila on kipeästi korjauksen tarpeessa. Tarvetta ei ole pelkästään perusparannukseen, vaan vankilarakennuksen rakennus-, rakenne- ja talotekniikka ovat suurelta osin käyttöikänsä puolesta elinkaarensa päässä ja kipeästi peruskorjauksen tarpeessa. Hämeenlinnan vankilan perusparannuksesta laaditun esiselvityksen (ISS Proko Oy, 2009) mukaan hankkeen tavoitehinta on noin 44 miljoonaa euroa. Esiselvityksessä on laskelmat erilaisille tilaratkaisuille ja vankimäärille, mutta kaikki vaihtoehdot päätyvät suurin piirtein mainittuun summaan.

Perusparannushankkeen tavoitteita ovat mm. erilaisten taloteknisten ja turvateknisten järjestelmien päivittäminen nykypäivän vaatimusten mukaiselle tasolle, sellikohtaisten wc- ja suihkutilojen rakentaminen, rakennuksen vaipan lämmöneristävyyden parantaminen, vankipaikkojen lisääminen sekä erilaiset tilamuutostyöt, jotta toimitilat vastaisivat paremmin nykyisen toiminnan vaatimuksia. Näistä esimerkkinä mainittakoon vankien tapaamistilojen sijainti sekä keittiön varastotilat.

Perusparannuksen tavoitteet eriteltyinä tarkemmin ovat:

Sellikohtaiset wc- ja suihkutilat

 • vankiosastoilla ei tällä hetkellä ole sellikohtaisia wc- ja suihkutiloja

Tapaamistilojen rakentaminen pääsisäänkäynnin yhteyteen

 • parantaa toiminnalllisuutta ja turvallisuutta

Keittiön varaston siirtäminen

 • varastotilojen siirtäminen keittiötilojen kanssa samaan kerrokseen helpottaisi varastointia ja tavarankuljetusta

Pesulan korjaaminen

 • pesulan laitteet alkavat olla elinkaarensa päässä ja vaativat uusimista sekä samalla tilojen kunnostamista

Vankipaikkojen lukumäärän lisääminen

 • eri vaihtoehtoja ovat toissijaisten tilojen (esim. varastotilat) muuttaminen sellikäyttöön, vankilarakennuksen laajentaminen tai nykyisen vankisairaalan muuttaminen vankiosastoiksi

Taloteknisten järjestelmien peruskorjaaminen

 • lämmitys: nykyinen lämmönsiirrin on elinkaarensa lopussa (rakennus on Hämeenlinnan kaupungin kaukolämpöverkossa); uusien wc- ja suihkutilojen rakentamisen yhteydessä otettava kantaa nykyiseen patterilämmitysjärjestelmään, vaihtoehtona lattialämmitys
 • vesijohdot ja viemärit: tonttivesijohto on valurautaa ja vuosilta 1964—1965; uusien wc- ja suihkutilojen rakentaminen ja mahdollinen vankipaikkojen lisääminen lisää todennäköisesti veden kulutusta, minkä takia liittymien kokoa joudutaan suurentamaan
 • ilmanvaihto: nykyinen koneellinen ilmanvaihto on suurimmaksi osaksi alkuperäistä eikä vastaa nykyvaatimuksia esim. energiankulutuksen kannalta
 • sähköjärjestelmät ja sähkötekniset tietojärjestelmät: sähkö- ja teleasennukset ovat suurelta osin alkuperäisiä ja käyttöikänsä loppuvaiheessa; sähköjärjestelmät eivät vastaa tämän päivän määräyksiä ja laatutasoa
 • talotekniikan uusimisen vaikutus tiloihin: talotekniikan ja vankipaikkamäärän kasvattaminen aiheuttavat ilmanvaihtokanavien mitoituksen muuttumisen ja omalta osaltaan lisätilan tarvetta
 • energiatehokkuuden parantaminen: ulkoseinien ja ikkunoiden lämmöneristävyyden parantamisella; yläpohjarakenteen lämmöneristämisellä; vettä säästävillä vesikalusteilla; ilmanvaihtokoneiden uusimisella ja lämmön talteenoton lisäämisellä; valaistuksen uusimisella.

Peruskorjauksen toteuttamisella olisi myös selvä elvyttävä vaikutus alueella.

Tämä aloite on tehty yhteistyönä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.20.88 lisäyksenä 44 000 000 euroa Hämeenlinnan vankilan perusparannustöiden toteuttamiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalle Jokinen /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Matti Kauppila /vas

​​​​