TALOUSARVIOALOITE 770/2009 vp

TAA 770/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittämiseen

Eduskunnalle

Työttömyyden kovaan ytimeen sisältyy joukko, johon työvoimapoliittiset keinot eivät syystä tai toisesta tehoa. Jokaisen ihmisen takaa löytyy oma tarinansa. Sopivaa työtä ei ole löytynyt, vaikka tahtoa olisi ollutkin. Tänä päivänä yli kymmenen vuoden työttömyyden jälkeen on kohtuullista tunnustaa, että keinovalikoima on käytetty. Tämän pienen joukon osalta voidaan todeta, että eläkeratkaisu on ihmisen ja yhteiskunnan kannalta kannatettavin vaihtoehto.

Sosiaali- ja työvoimatoimistot saivat kaksi vuotta sitten ensimmäiset rahat pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittämiseen. Rahalla on ollut tarkoitus ostaa eläkepäätöksiin vaadittavia välttämättömiä tutkimuksia ja lääkärintodistuksia, joita terveyskeskukset eivät ehdi tehdä. Myös lääkäreitä tulee kouluttaa lisää Elma-palvelua varten.

Kuntoutussäätiö on alusta asti ollut mukana eläkemahdollisuuksien selvittämisessä Eläkemahdollisuuksien arvioinnilla eli Elma-palvelullaan. Se on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, syrjäytyneille tai moniongelmaisille, joiden työkyky, eläkemahdollisuudet ja toiminnan rajoitukset halutaan tutkia. Meidän on jatkettava Elma-projektia osoittamalla siihen lisää varoja valtion budjetista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 1 000 000 euroa pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​