TALOUSARVIOALOITE 771/2009 vp

TAA 771/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntouttavan työtoiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille, ja sen tarkoituksena on parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Toinen kuntouttavan työtoiminnan tavoite on parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallintakykyä.

Kuntien on asiaa koskevan lain mukaan järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Laki velvoittaa kunnat ja työvoimatoimistot järjestämään yhteistyössä kullekin asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia on erään arvion mukaan noin 7 000. Kun Kela on laskenut kuntouttavan työtoiminnan piiriin kuuluvat henkilöt, on asiakasmäärä muodostunut moninkertaiseksi arvioituun nähden. Kuntouttavan työtoiminnan toteutusta on suuresti vaikeuttanut työvoimatoimistojen ja sosiaalitoimistojen resurssipula. Oman työn ohella ei yhteistä aikaa helposti järjesty. Myös kunnille maksettava rahoitus toiminnan järjestämisestä on vähäinen, eikä sillä pystytä järjestämään edes terveydellistä kuntoutusta, työkokeiluja ym. Näyttää siltä, että ko. toiminta ei onnistu muutoin kuin yhteispalvelulla eli sillä toiminnalla, jota suurien kaupunkien työvoimatoimiston, sosiaalitoimiston ja Kelan yhteispalvelupisteillä on uudelleen resursoitu.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.20.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa kuntouttavan työtoiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​