TALOUSARVIOALOITE 774/2009 vp

TAA 774/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan

Eduskunnalle

Sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustus lakisääteiseen perustoimintaan koko maan alueelle on ollut toiminnan käynnistymisestä alkaen yhteensä keskimäärin kolme miljoonaa euroa vuodessa. Vaikka yleinen kustannuskehitys on ollut nouseva, ensimmäistä kertaa hienoista korotusta avustukseen saatiin vasta seitsemän toimintavuoden jälkeen.

Koko maan kattava sosiaalialan osaamiskeskustyö on nyt, tässä taloudellisen epävarmuuden ajassa erityisen tärkeää. Nyt olisi tärkeä turvata haasteellisen alan ja laajan alueen kehittämistyön perusta sekä jatkuvuus. Sosiaalialan kehittäminen edellyttää paikallisyhteyttä ja pitkäjänteistä verkostotyötä. Nykyisellä valtionavustuksella neljän maakunnan toimipisteisiin on voitu palkata vain yksi päätoiminen vakituinen työntekijä. Tämän ydinhenkilöstön tarpeellista alueellista osallistumista joudutaan jo toimintarahan niukkuuden vuoksi rajoittamaan.

Alun perin kaavailtu korotus — 0,5 miljoonaa euroa koko maahan tähän työhön — on pieni mutta erittäin merkittävä tukisignaali valtiolta alan osaamisen kehittämistyölle ja todella tarpeellinen kuntien tiukassa taloustilanteessa, joka näkyy vaikeuksina saada hankeavustusten edellyttämiä omarahoitusosuuksia hankituksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.63 lisäyksenä 500 000 euroa sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​