TALOUSARVIOALOITE 775/2009 vp

TAA 775/2009 vp - Kari Rajamäki /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sydänpotilaiden kuntoutukseen

Eduskunnalle

Sepelvaltimotautipotilaiden akuuttihoidon jälkeinen systemaattinen seuranta ja kuntoutus eivät nykyisin toteudu määrältään eivätkä laadultaan toivotulla tavalla. Huolimatta sydänpotilaiden kuntoutuksen tuloksellisuudesta on sen toteutuminen Suomessa Sydänliiton mukaan Euroopan alhaisimpia. Perusterveydenhuollolla ei ole resursseja järjestää sydänkuntoutusta ns. ihannemallilla, jossa potilas saisi moniammatillista tukea. Kuntoutusta voidaan kuitenkin toteuttaa onnistuneesti moniammatillisella, kevyellä ammattirakenteella. Esimerkkinä tästä on Sydänliiton Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteuttama TULPPA-ohjelma, joka toteutetaan moniammatillisen työryhmän ohjaamana ryhmäkuntoutuksena ja jossa kuntoutujat ovat seurannassa vuoden ajan.

Valitettavasti ohjelmaa toteutetaan nykyisellään vain Itä-Suomessa, jossa on myös tarvetta sen laajentamiselle. TULPPA-ohjelman toteuttamisessa kunnilla on keskeinen rooli, joten lisärahoitus kyseiseen toimintaan tasa-arvoistaa ihmisten mahdollisuuksia eri puolilla maata saada systemaattista seurantaa ja kuntoutusta sydäninfarktin tai sepelvaltimotaudin invasiivisen hoidon jälkeen. TULPPA-malli on kansantalouden näkökulmasta hyvin kustannustehokas. TULPPA on uuden eurooppalaisen Euroaction-standardin mukaista toimintaa. Toiminnan rakentaminen valtakunnallisesti kattavaksi vaatii valtion lisärahoitusta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 850 000 euroa sydänpotilaiden kuntoutukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd
  • Matti Kangas /vas
  • Matti Kauppila /vas
  • Tuija Nurmi /kok
  • Raija Vahasalo /kok
  • Håkan Nordman /r

​​​​