TALOUSARVIOALOITE 776/2009 vp

TAA 776/2009 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ikäihmisten kotipalvelun lisäämiseen ja laadun parantamiseen

Eduskunnalle

Ikääntyneiden suomalaisten määrä on kasvussa, ja ikääntyvät ihmiset asuvat entistä pidempään omassa kodissaan. Kuntien tarjoamat kotipalvelut ovat tällöin tärkeä selviämisen keino, jotta vanhus voi saada perusturvan ja -hoivan kotiin omien voimien vähetessä. Vanhusten kotihoidon lisäämistä perätään Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton vuonna 2008 julkaisemassa ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa. Suositusten mukaan säännöllistä kotihoitoa pitäisi lisätä merkittävästi, jotta ikäihmisten kasvavasta palvelutarpeesta voitaisiin selvitä ja ikäihmiset saisivat viettää turvallisen ja kunniallisen vanhuuden.

Tällä hetkellä vanhusten kotipalvelussa ei ole resursseja riittävästi, vaikka avohuollon tärkeydestä on puhuttu kauan. Ikääntyneiden kotipalvelu on alan asiantuntijoiden mielestä nykyisellään vanhustenhuollon heikoimmin organisoitu osa. Tilanne on johtanut siihen, että palvelujen vähyyden vuoksi vanhukset ajautuvat kotihoidossa tarpeettoman nopeasti vaikeuksiin ja sitä kautta laitoshoitoon, vaikka useimpien vanhusten oma tahto olisi asua kotona ja saada riittävää hoitoa sinne. Meillä valtaosa yli 75-vuotiaista vanhuksista asuu kuitenkin edelleen ja mieluiten kotona ja kykenee riittävällä kotiavulla asumaan kotona pitkään. Ikääntyneiden kotihoidolla on tärkeä rooli myös vanhusten toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sisältörikkaan elämän tarjoamisessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa ikäihmisten kotipalvelun lisäämiseen ja laadun parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd

​​​​