TALOUSARVIOALOITE 777/2009 vp

TAA 777/2009 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsiperheiden kotipalvelun lisäämiseen

Eduskunnalle

Lapsiperheiden kotipalvelun tarjoaminen on sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaan kunnan tehtävä. Kotipalveluita tulee antaa perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen tai muun vastaavan syyn perusteella. Perheiden tukemisella ja varhaisella puuttumisella lasten ongelmiin voidaan ehkäistä lasten ja nuorten kasvun vaikeutuminen ja lopulta syrjäytyminen. Monissa kunnissa perheiden kotipalveluja saa kuitenkin huonosti tai ei ollenkaan kunnan vähäisten taloudellisten resurssien vuoksi.

Lasten ja perheiden pahoinvoinnista kertovat jatkuvasti kasvavat huostaanottoluvut. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten määrä on kasvanut vuosi vuodelta, kun taas kunnallisen kotipalvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä on vähentynyt rajusti (Lapsiperheiden hyvinvointi 2009). Lasten huostaanottoja voidaan tehokkaasti ehkäistä riittävän aikaisilla tukitoimilla.

Sijoitettujen lasten hoitokustannuksista aiheutuu Suomessa kunnille noin 500 miljoonan euron kustannukset pelkästään lasten hoitovuorokausikustannuksina. On yhteiskunnan ja ennen kaikkea perheen ja lasten kannalta parempi, että voitaisiin ennalta ehkäistä perheiden tilanteiden vaikeutuminen ja lasten huostaanotot. Ministeri Risikon mukaan vuosille 2009—2011 kehittämisohjelmasta on myönnetty valtionavustuksia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseen yhteensä 16 350 000. Tarve kotipalvelulle on kuitenkin lisääntynyt eivätkä määrärahat ole riittäviä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa lapsiperheiden kotipalvelun lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd

​​​​