TALOUSARVIOALOITE 778/2009 vp

TAA 778/2009 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön

Eduskunnalle

Mielenterveystyössä tarvitaan riittävää panostusta sekä ongelmien korjaamiseen että ennalta ehkäisyyn. Ennalta ehkäisyn edut ovat erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden alueella kiistattomat. Se kannattaa ennen kaikkea inhimillisesti, mutta myös taloudellisesti. Esimerkiksi koulupsykologin asiakkuus maksaa noin 400 euroa vuodessa, kun taas lastenpsykiatrisen sairaalapaikan vuosihinta on noin 130 000 euroa. Siksi varoja tulisi varata ennalta ehkäisevään hoitoon riittävästi samalla kun hoidetaan niitä akuuttia hoitoa tarvitsevia potilaita, joiden osalta ennalta ehkäisy on jo liian myöhäistä.

Tässä taloudellisessa taantumassa on toisteltu pyrkimystä välttää edellisen laman aikana tehdyt virheet. Edellisen laman aikana juuri ennalta ehkäisevistä palveluista tingittiin kovalla kädellä, ja lasku siirtyi maksettavaksi suurempana erikoissairaanhoitoon. Ennalta ehkäisevien palvelujen tarve kuitenkin lisääntyy taloudellisen taantuman aikana. Valitettavasti virhettä ollaan toistamassa monissa kunnissa. Käytännössä tämä tarkoittaa kasvavia mielenterveyspalvelujen kustannuksia tulevaisuudessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd

​​​​