TALOUSARVIOALOITE 779/2009 vp

TAA 779/2009 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kouluterveydenhuollon tason parantamiseen

Eduskunnalle

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on seuloa ja löytää mahdollisimman varhain lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä uhkaavat tekijät ja sairaudet ja ohjata hänet tarvittaessa tarkempaan tutkimukseen ja hoitoon.

Perustan kouluterveydenhuollolle muodostaa terveydenhoitaja ja lääkäri -työpari. Toimiva kouluterveydenhuolto edellyttää riittävää, pätevää ja pysyvää henkilöstöä. Koululaisella ja perheellä tulee olla mahdollisuus riittäviin ja laadukkaisiin kouluterveydenhuollon palveluihin sekä turvalliseen hoitosuhteeseen kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, suun terveydenhuollon henkilöstön sekä tarvittaessa muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Kouluterveydenhuollossa on akuutti ongelma liian pienistä henkilöstöresursseista, erityisesti lääkäriresurssit ovat liian pienet. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus esittää, että kunnassa olisi yksi kokopäivätoiminen lääkäri 2 100 oppilasta kohden ja yksi terveydenhoitaja 600 koululaista kohti. Tämä ei toteutune missään Suomen kunnassa. Koululääkäreillä on Stakesin selvityksen mukaan ollut vuonna 2006 keskimäärin 6 850 oppilasta, ja kouluterveydenhoitajalla mediaaniluku on 664. Kouluterveydenhoitajien oppilasmäärä saattoi kuitenkin olla jopa lähes 2 500, ja suositukset toteutuivat alle joka kolmannessa kunnassa. Koululääkärien osalta suositukset toteutuivat vain 3 prosentissa kuntia. Liian vähäinen henkilöstömäärä kapeuttaa merkittävällä tavalla oppilashuollon toimintakykyä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 7 000 000 euroa kouluterveydenhuollon tason parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd

​​​​