TALOUSARVIOALOITE 781/2009 vp

TAA 781/2009 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen

Eduskunnalle

Koulunkäyntiavustajat mahdollistavat erityisopetuksen ja yksilöllisemmän opetuksen toteutumisen yhdessä opettajien kanssa. Usein koulunkäyntiavustajia tarvitaan oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteutumiseksi. Avustajan tulee olla myös pitkäaikainen, jotta vuorovaikutus ja tavoitteisuus oppilaan kanssa työskentelyssä olisivat mahdollista — erityistukea eri syistä tarvitsevat oppilaat tarvitsevat usein paljon aikaa tutustumiseen ja yhteisen kommunikaation löytämiseen. Tämä näkyy erityisesti vammaisten, mutta myös muiden erityistukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla. Koulunkäyntiavustajan avulla erityistukea tarvitsevat oppilaat voivat opiskella integroidusti muiden oppilaiden kanssa ja saada luokkatilanteessa sitä erityistukea, jota he opetuksessa tarvitsevat.

Perusopetuksessa koulunkäyntiavustajien määrä on viimeisten vuosien aikana noussut neljästä tuhannesta noin kahdeksaan tuhanteen henkilöön, mutta on kuntien talouskriisin vuoksi jälleen vaarassa vähentyä. Koulunkäyntiavustajien tarve kuitenkin kasvaa edelleen muun muassa erityistukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntyessä jatkuvasti. Koululuokkien levottomuus on arkipäivän ongelma kouluissa. Kunnissa erityisopetusta on vähennetty, mutta muuta tukea ei ole tarjottu tilalle riittävästi. Kuntien koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen on syytä lisätä resursseja, jotta voidaan taata opetuksellisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutuminen kaikille lapsille ja nuorille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa koulunkäyntiavustajien lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd

​​​​