TALOUSARVIOALOITE 785/2009 vp

TAA 785/2009 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen opintotuen huoltajakorotukseen

Eduskunnalle

Suomessa ensisynnyttäjien keski-ikä on varsin korkea, noin 28 vuotta. Vuonna 2007 kaikista synnyttäjistä 19,2 prosenttia oli yli 35-vuotiaita ja ensisynnyttäjistä 10,4 prosenttia oli 35 vuotta täyttäneitä. Nainen on hedelmällisimmillään 20—25-vuotiaana. Merkittävä lastenhankintaa viivyttävä tekijä on opiskelu. Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimuksen (2004) mukaan vain 8 prosentilla alle 29-vuotiaista opiskelijoista on lapsia, kun muulla vastaavan ikäisellä naisväestöllä Suomessa prosenttiosuus on 38. Samaan aikaan opiskelijaterveystutkimuksesta käy ilmi, että korkeakouluopiskelijoista 88 prosenttia toivoisi enemmän lapsia.

Opiskelijat siis haluaisivat lapsia, mutta opiskelijaperheen tuet pahimmillaan heikkenevät lapsen syntyessä, vaikka tulot pysyisivät samana, sillä perheelliset opiskelijat siirretään opintorahan asumislisältä tiukemman tuloharkinnan alaisen yleisen asumistuen piiriin.

Tästä syystä opintorahan huoltajakorotus, joka poistettiin vuonna 1992, olisi syytä palauttaa voimaan. Suomi on Pohjoismaista ainoa maa, jossa opintotuessa ei ole huoltajakorotusta. Myös Ahvenanmaalla jokaista lasta kohden maksetaan korotusta opintorahaan. Suomessa on myös syytä ottaa käyttöön 50 euron huoltajakorotus opintotukeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.70.55 lisäyksenä 8 050 000 euroa opintotuen huoltajakorotuksen käyttöön ottamiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd

​​​​